Àrea Gestió d’Inversions

desert-way-940x3501

L’Àrea de Gestió d’Inversions ofereix solucions “a mida” per a l’estalvi mitjançant tres enfocaments diferenciats. Comptem amb un equip amb més de 25 anys d’experiència en el sector financer i assegurador.

Consultoria

Acompanyem els nostres clients en la presa de decisions en el moment d’invertir, cerciorant-nos que els productes que els ofereixen les entitats financeres són els més adequats, evitant d’aquesta manera, situacions conflictives com la col·locació massiva de productes financers poc adequats al perfil inversor (participacions preferents, etc…):

 • Determinació del grau d’exposició al risc.
 • Estudi dels contractes d’inversió vigents que mantenen amb les seves entitats financeres.
 • Informe i conclusions.
 • Reunions amb les entitats financeres a petició del client.

Jurisa desenvolupa aquest servei sota la marca Consultors en Inversions, el lema de la qual és: “Els seus estalvis mereixen una segona opinió”. Obtingui més informació.

Planificació de l’Estalvi

Guiem els nostres clients en la determinació d’objectius d’estalvi adequats a les seves característiques personals i planifiquem adequadament la consecució dels mateixos.

 • Detecció de necessitats i definició d’objectius: jubilació, estalvi estudi dels fills, compra vivenda, gestió de liquiditat…
 • Recerca de productes adequats.
 • Propostes.
 • Ajuda en la posada en marxa inicial de les solucions.
 • Seguiment i comprovació de la consecució d’objectius (inclosa la revisió a l’exposició al risc).
 • Adequació a les circumstàncies i noves necessitats.
Serveis d’estalvi i inversió

Prestem serveis d’estalvi i inversió seleccionats entre entitats solvents (financeres i asseguradores).

 • Plans de Pensions i Plans de Previsió Garantits.
 • Fons d’Inversió.
 • SICAVs.
 • Gestió de Carteres.
 • Intermediació en Renda Variable nacional i internacional.
 • Intermediació en Renda Fixa nacional i internacional.
 • Cobertures (assegurament del preu de venda d’un actiu…)
 • Depòsits assegurats.