Consultors i inversions

Logo-Consultors-dInversions

Consultors d’Inversions és una solució específica per als nostres clients estalviadors. Neix com a conseqüència de l’apreciació per part dels estalviadors de la necessitat d’obtenir una segona opinió imparcial i d’acord a les seves circumstàncies en la contractació de productes financers.

Hem de tenir present que, des de sempre, el petit estalviador és qui s’ha dirigit directament a les caixes i bancs a contractar els seus productes, depositant tota la seva confiança en la persona que els atén. Aquest fet extraordinari ha propiciat que en els últims anys, bancs i caixes, hagin col·locat productes, com les participacions preferents, atenent més a les seves necessitats que als interessos dels estalviadors.

Seguint amb l’exemple de les participacions preferents, ens trobem que la majoria dels estalviadors que les van adquirir van pensar des del primer moment que es tractava de dipòsits a termini fix normals i ara veuen, amb estupefacció, que el que tenen són uns títols complexes i d’alt risc. És més, en alguns casos, se’ls ha proposat, i no han tingut més opció que acceptar, canviar-los per accions i subordinades. Al final un client que confiava els seus estalvis a un dipòsit conservador per naturalesa, es troba que tindrà unes accions, quelcom impensable el dia que va signar el contracte.

Per a evitar que es donin aquestes desagradables circumstàncies, oferim el nostre servei de Consultors d’Inversions amb els següents principis i objectius:

  1. Assequible econòmicament a qualsevol estalviador. Tot aquell que estigui interessat podrà contractar-lo en les seves diverses modalitats.
  2. Necessari. Com a estalviadors hem de tenir l’oportunitat d’una opinió neutral que vetlli pels nostres interessos.
  3. Respectuós amb la relació preexistent entre el client i el seu banc/caixa. Aquest servei col·labora en el bon enteniment, que la relació sigui llarga en el temps i satisfactòria per ambdues parts.

En aquests moments difícils es fa imprescindible tenir el recolzament del nostre servei, portat a terme per professionals del món financer i assegurador amb més de 25 anys d’experiència.