Lexpat

LexPatLogo

En base a l’experiència professional adquirida en la fiscalitat internacional del treballador expatriat, hem volgut culminar la dedicació i coneixement adquirit en un portal dedicat de manera exclusiva a totes les inquietuds vinculades a la fiscalitat de l’expatriat.

En un entorn global en el que les empreses necessiten desplaçar constantment als seus treballadors, el recolzament a nivell d’assessorament fiscal ha passat a ser una peça clau per a l’expatriat. És per això que hem portat a terme una aposta estratègica orientada a prestar un servei on-line de suport a les empreses i treballadors que es desenvolupen en un entorn multinacional.

LexPat (www.lexpat.es) és el portal creat per Jurisa dedicat en exclusiva a la fiscalitat internacional del treballador espanyol impatriat, expatriat o desplaçat temporalment a l’estranger.