Empresa Familiar

Baton-Passing-940x350

La petita i mitjana empresa és un dels principals motors de l’economia espanyola, caracteritzant-se gran part de les mateixes per ser empreses familiars.

Les necessitats de l’empresa familiar van més enllà dels serveis generalistes d’assessorament habitualment ofertats i, degut a les particularitats de les relacions entre els propietaris, requereix aprofundir en problemes específics com el protocol familiar, la testamentaria i herència o la necessitat de salvaguardar el patrimoni familiar en contextos concursals com l’actual.

La nostra llarga trajectòria empresarial ens ha aportat una visió experimentada sobre les necessitats i preocupacions que sorgeixen en el dia a dia d’aquest tipus d’empreses. Posem a la seva disposició una gamma de serveis especialitzats destinats a garantir l’acompanyament en tot moment, vetllant pels interessos de la seva família i intercedint i facilitant un contacte fluït amb totes les sensibilitats existents.

Assessorament específic a l’Empresa Familiar:
  • Planificació en la successió i/o relleu generacional.
  • Assessorament i/o redacció de protocols familiars.
  • Assessorament i recolzament en la gestió.
  • Patrimoni familiar: assessorament, planificació i optimització fiscal.
  • Reestructuració empresarial i constitució de societats holding.
  • Impost sobre el Patrimoni i Impost sobre Successions i Donacions: planificació fiscal.
  • Assessorament i/o redacció de testaments.