Software i Noves Tecnologies

switch-940x350

L’únic aspecte predictible de la indústria del Software i les Noves Tecnologies és que evoluciona contínuament. Aquesta transformació tan ràpida crea necessitats i reptes específics que requereixen d’un equip d’assessors amb un perfil molt concret i experiència en el sector.

Els nostres professionals aporten la combinació necessària d’experiència i coneixements per a entendre l’esperit emprenedor inherent a les companyies tecnològiques, oferint un enfocament innovador en qualsevol de les etapes de maduració dels nostres clients.

Jurisa assessora a diferents clients en aquest sector:

 • Agències de Serveis Digitals.
 • Desenvolupament de software.
 • Informàtica i Xarxes.
 • Internet / Comerç Electrònic.
 • Telecomunicacions.
Assessorament específic en Software i Noves Tecnologies:
 • Sistemes de retribució flexible i variable optimitzats per a remunerar adequadament el talent.
 • Fiscalitat dels intangibles: i+d+i, fons de comerç, amortització de marques, etc.
 • Resolució de consultes relatives a l’aplicació de l’IVA en contextos internacionals.
 • Fiscalitat dels serveis electrònics i del comerç electrònic.
 • Retencions en origen, fiscalitat de no residents, convenis de doble imposició.
 • Comptabilitat orientada a projectes.
 • Acompanyament a les rondes de finançament i presentació a l’inversor.
 • Dret relacionat amb les noves tecnologies.