Turisme i Oci

beachresort-940x350

La proximitat geogràfica a la Costa Daurada ens ha proporcionat històricament una concentració de clients que desenvolupen la seva activitat en el camp del turisme (hotels i càmpings) i l’oci (restauració, etc.), el que ens ha permès desenvolupar un equip de professionals especialistes en les problemàtiques d’aquest tipus d’empreses.

Aquestes empreses presenten unes necessitats concretes que són ateses per un equip multidisciplinari que està al corrent de l’actualitat del sector.

Assessorament específic en Turisme i Oci:
 • Assessorament fiscal recurrent (planificació, prevenció, assessorament i emplenament de tot tipus de tributs).
 • Auditoria de la situació de les empreses. Revisions de les principals qüestions jurídiques i fiscals.
 • Assessorament financer per a la identificació d’àrees operatives que hagin de millorar els marges. Comparatives sectorials d’indicadors clau de rendiment del negoci.
 • Definició de polítiques de preus de transferència. Anàlisi quantitatiu i documentació legal de les transaccions intra-grup.
 • Assessorament laboral (contractació de personal de temporada, legislació aplicable a estrangers, retribució d’empleats, horaris de treball, procediments disciplinaris, expedients de regulació de treball, etc.).
 • Anàlisi global (jurídic i fiscal) de reestructuracions de negocis i la seva implantació.
 • Aspectes jurídics i fiscals del finançament de negocis actius (“asset finance” d’hotels, bugalows, etc.)
 • Anàlisi, redacció i negociació de contractes en general i, en particular, dels que tinguin per objecte la prestació de serveis (gestió hotelera, arrendament, franquícia, serveis tècnics, etc.) en l’àmbit d’instal·lacions turístiques i d’oci.
 • Mediació en Assegurances. Paquet de cobertures per a cobrir en les millors condicions els riscos fonamentals dels seus hotels i càmpings, des de danys materials derivats d’incendis, robatori d’objectes propis de l’establiment com a pertanyents a hostes, incloent opcionalment joies i objectes de valor.
 • Identificació de Riscos en les seves instal·lacions i adequació dels capitals coberts per les pòlisses contractades.
 • Subvencions públiques. Anàlisi d’ajudes públiques disponibles en funció del territori, activitat o negoci i caràcter de la inversió. Assistència en la preparació de la documentació necessària per a la seva sol·licitud. Revisió periòdica del compliment dels requisits.