Missió, visió i valors

strategic-alignment-620x200

Visió de Jurisa

Perseguim ser un referent en el sector, en termes d’excel·lència en el servei, professionalitat i compromís amb els nostres clients, establint amb ells una estreta relació que ens faci mantenir la seva confiança.

Jurisa adopta una visió estratègica a llarg termini basada en l’elevada qualitat dels serveis prestats, una utilització intensiva de les noves tecnologies i una voluntat d’innovació per a oferir solucions a les necessitats canviants dels nostres clients.

Missió de Jurisa

La nostra missió es concreta en oferir un servei d’assessorament integral, basat en la qualitat, la recerca de la millora continua, atenent a un servei personalitzat, procurant la satisfacció i fidelització permanent dels nostres clients.

Volem ajudar a les empreses a economitzar recursos, costos i temps, assegurant-los una permanent posada al dia en els assumptes del seu negoci i el compliment puntual de les seves obligacions fiscals, laborals, mercantils, comptables i administratives.

Valors clau

Desenvolupem la nostra activitat tenint en compte els següents valors:

ELS CLIENTS

Centre de totes les activitats de Jurisa, cap a ells està orientat tot el nostre esforç i dedicació, amb l’última finalitat d’aconseguir una plena satisfacció dels mateixos amb els serveis prestats pels professionals de la nostra companyia.

LES PERSONES

Un dels principals valors de Jurisa són les persones que treballen diàriament amb l’objectiu d’oferir als nostres clients un servei d’assessorament i consultoria organitzativa de la millor qualitat possible. L’evolució dels serveis constitueix un repte per a tots els professionals de Jurisa per a millorar la seva capacitat professional i aportar valor en el seu acompliment diari.

La cultura de l’organització, compartida per tots els professionals de Jurisa, suposa: (veure quadre)

EXPERIÈNCIA i CONEIXEMENT

Experiència en el mercat.

Màxima professionalitat i qualitat de servei, confiança, confidencialitat i sinceritat en el tracte amb els nostres clients.

Treball en equip, com a fórmula que propicia la comunicació, l’expressivitat, l’accessibilitat i la cohesió entre tots els membres de l’organització.

Valoració i reconeixement del talent de les persones com a principal actiu de la companyia.

EFICIÈNCIA i RESULTATS

Capacitat d’adaptació a cada client.

Orientació a la satisfacció del client i a la millora de resultats.