Informació al Soci

conference-table-400x200

En aquesta secció l’Òrgan d’Administració de l’empresa informarà oportunament sobre qualsevol fet rellevant i convocatòria que sigui d’interès per al Soci de CONSULTORIA JURISA, S.L. i JURISA TWIN, S.L.

Convocatòria de Junta General ordinària de Socis de CONSULTORIA JURISA, S.L.

Convocatòria de Junta General ordinària de Socis de JURISA TWIN, S.L.