Jurisa, el grupo empresarial especialista en empresa y particulares

Pràctica Professional

Àrea Mediació en Assegurances

Seguiment de la gestió global dels riscos del client i gestió integral de sinistres

Defensem els interessos de l'assegurat enfront de la companyia d'assegurances:

Serveis d’estalvi i inversió

Prestem serveis d'estalvi i inversió seleccionats entre entitats solvents (financeres i asseguradores).