Jurisa, el grupo empresarial especialista en empresa y particulares

Pràctica Professional

Àrea financera i tributària

Tributària

L'assessorament fiscal és l'origen del nostre despatx i és l'àrea de pràctica que tradicionalment ens ha
distingit de la resta de despatxos professionals.

A grans trets, diferenciem l'assessorament fiscal entre l'assessorament recurrent que oferim a els
clients i l'assessorament puntual, ja sigui derivat per un procediment tributari o per l'assessorament
relacionat amb l'estudi i cerca de solucions davant un problema concret.

Assessorament fiscal recurrent

Procediments tributaris

Assessorament fiscal no recurrent

Economic-financer

La nostra visió multidisciplinària de l'assessorament ens porta a apostar per una àrea de pràctica econòmic-
financera que permeti augmentar els marges de cada àrea operativa dels nostres clients.
Podríem diferenciar els nostres serveis entre els recurrents i els derivats d'un assessorament puntual.

Assessorament recurrent:

Assessorament puntual: