Jurisa, el grupo empresarial especialista en empresa y particulares

Pràctica Professional

Àrea Legal

Dret Mercantil i Societari

Dret Civil

Dret Penal

Formació

Assessorem en l'obtenció per part de l'empresa de la subvenció de FUNDACIÓ TRIPARTIDA al fet que tingui dret, posant a la seva disposició als millors gestors perquè realitzin la gestió necessària.

Dret Tributari

Dret Laboral

Gestió i Tramitació de documentació