Informació al Soci

conference-table-400x200

En aquesta secció l’Òrgan d’Administració de l’empresa informarà oportunament sobre qualsevol fet rellevant i convocatòria que sigui d’interès per al Soci de CONSULTORIA JURISA, S.L., JURISA TWIN, S.L. i JURISA VIZCAINO, S.L.

Convocatòria de Junta General ordinària de Socis de CONSULTORIA JURISA, S.L.

Convocatòria de Junta General ordinària de Socis de JURISA TWIN, S.L.

Convocatòria de Junta General ordinària de Socis de JURISA VIZCAINO, S.L.