Jurisa, el grupo empresarial especialista en empresa y particulares

Notícies

Nou identificador d’entitats jurídiques: el Codi LEI


Nou identificador d’entitats jurídiques: el Codi LEI

28 de setembre de 2017 - Olga Viladomiu

Amb anterioritat al 3 de gener de 2018, les persones jurídiques que donin ordres a intermediaris financers per realitzar transaccions sobre instruments admesos a negociació hauran d’obtenir el CODI LEI. L’Identificador d’Entitat Jurídica (LEI) és un codi numèric global únic i permanent basat en l’ISO 17442, que s’utilitzarà per identificar a les persones jurídiques que siguin part de transaccions financeres. Els codis constaran registrats en el Global Legal Entity Identifier Foundation i les entitats financeres el consultaran per comprovar el seu estat abans de procedir a realitzar qualsevol inversió financera. Diferents normes de la Unió Europea exigeixen aquest codi per identificar les persones jurídiques que participen en els mercats financers mitjançant operacions de report, derivats o valors. Les empreses de serveis d'inversió i les entitats de crèdit que executin transaccions sobre instruments financers admesos a negociació en un mercat per compte de clients que siguin persones jurídiques hauran d'obtenir d'aquests clients el LEI que els identifiqui abans d'executar les operacions. La tramitació del primer codi LEI s’ha de fer davant el Registre Mercantil on estigui domiciliada la societat i caduca anualment, pel que haurà de ser renovat cada any. La taxa inicial que cobra el Registre Mercantil per la sol·licitud del Codi LEI és de 121.-euros, el cost de les posteriors renovacions anuals serà de 60.-euros. CONSULTORIA JURISA ofereix als seus clients la possibilitat de gestionar l'obtenció del mateix. Quedem a  la seva disposició per a qualsevol dubte o consulta.

Ultimes Notícies